Monthly Archives: december 2016

Nieuwjaarsreceptie 14 januari!

Beste leden ,

Graag nodigen wij u uit om onder het genot van een hapje en een drankje gezamenlijk het nieuwe jaar in de luiden tijdens de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 14 januari. De receptie begint om 16.00 uur in onze kantine.

Met sportieve groet,

Het bestuur

Oudejaarsborrel kantine PPSC.

Beste leden,

Op zaterdag 31 december organiseren wij van PPSC een oudejaarsborrel in onze kantine. Kom gezellig langs voor een hapje en een drankje, om het oudejaar gezellig af te sluiten met elkaar. De borrel is van 16.00 tot 19.00 uur. Wij zien u allen graag de 31ste.

Met sportieve groet,

Het bestuur

 

Help de Jeu de Boulers de winter door!

 

Na de succesvolle start in  het afgelopen najaar,  waren de jeu de Boulers  deze maand gedwongen te stoppen. Voor de nog onwetende lezers; er zijn twee groepen nl op de woensdagmiddag en de zaterdagmiddag . Het weer werd te slecht en te koud waardoor het stil kwam te liggen.

De woensdagmiddaggroep kwam met het idee om toch maar op  in de winterperiode op woensdagmiddag bij elkaar te komen om toch nog wat gezellige activiteiten te doen. Dat kan dan in het voorjaar naadloos overgaan in jeu de Boules spelen.

Daarom zijn we op zoek naar 1 of 2 sjoelbakken, Schaakspel en Damspel. Ook kan er bij voldoende belangstelling een stevige parkwandeling gehouden worden.

Heeft u  spelmateriaal beschikbaar graag een telefoontje naar  Wim Meijboom 0622937078

We kunnen dan starten op de tweede woensdag in januari.

Wim Meijboom

Naar aanleiding van de onderzoeken van het RIVM, hebben wij als bestuur deze brief van de gemeente ontvangen.

Geacht bestuur,

 

Op 14 oktober hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken rond het zogeheten rubbergranulaat, het materiaal dat voor een twaalftal kunstgrasvelden in Schiedam wordt gebruikt.

Inmiddels heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vastgesteld dat er veilig kan worden gesport op velden waar de rubberkorrels liggen. Dat betekent dat er ook in Schiedam gewoon op kan worden gesport. De gemeente Schiedam heeft hierover deze week overlegd met de direct betrokken sportverenigingen. Hierbij was ook de GGD aanwezig.

Overigens zal het kabinet, zo blijkt uit de officiële reactie van minister Schippers op het RIVM-onderzoek, zich in de Europese Unie blijven inzetten voor het verlagen van de wettelijke norm voor stoffen, de zogeheten pak’s, in rubbergranulaat. In Europees verband loopt een onderzoek naar de huidige en gewenste normen; de resultaten hiervan zijn uiterlijk december 2017 bekend. De gemeente Schiedam volgt de ontwikkelingen op de voet, zodat Schiedamse kunstgrasvelden blijven voldoen aan de geldende gezondheidsnormen. In de nu bekend gemaakte onderzoeksresultaten ziet de gemeente geen aanleiding in actie te komen.

Meer informatie over het RIVM-onderzoek, ook in de vorm van vragen & antwoorden, staat op www.rivm.nl. Het RIVM heeft een telefoonnummer opengesteld om vragen te beantwoorden over de resultaten van het onderzoek: 0800-0480.

In Schiedam liggen 12 kunstgrasvelden met de onderzochte rubberkorrels. Deze velden worden gebruikt door voetbalverenigingen Hermes DVS, PPSC, KethelSpaland, Excelsior’20, SVV en HBSS.
De speelveldjes, het Cruyff Court en de Krajicek Playgrounds zijn niet ingestrooid met deze korrels. De velden bij de korfbal- en hockeyvereniging zijn van een ander soort kunstgras; ze zijn ingestrooid met zand of worden besproeid met water.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die mailen naar contact@schiedam.nl.

Hoogachtend,

  

L. Trimp                                                                        

Teammanager Zorg, Welzijn en Sport

Gemeente Schiedam.

 

Sinterklaas brengt bezoek aan PPSC.

Vanavond was opeens sinterklaas met een aantal van zijn pieten op PPSC.

De pietjes hebben nog even meegetraind en de Sint ging bij alle teams van de F en de E een kijkje nemen.

Na afloop gingen de teams nog even in de kantine met de Sint en zijn pieten op de foto en kregen de kinderen nog een leuke verrassing.

20161130_174512 20161130_174809 20161130_174820 20161130_174828 20161130_174849 20161130_175114 img-20161130-wa0016 img-20161130-wa0018

img-20161130-wa0019 img-20161130-wa0020 img-20161130-wa0021 img-20161130-wa0024 img-20161130-wa0025 img-20161130-wa0026 img-20161130-wa0027 img-20161130-wa0028 img-20161130-wa0029 img-20161130-wa0030 img-20161130-wa0031 img-20161130-wa0034 img-20161130-wa0036