donderdag 6 oktober 2016

Woensdagavond besteedde het tv-programma Zembla aandacht aan de veiligheid van kunstgrasvelden waarin rubberkorrels zijn verwerkt. Deze uitzending roept mogelijk vragen op over het gebruik van de Schiedamse kunstgrasvelden.

Welke kunstgrasvelden in Schiedam hebben deze korrels?

In Zembla werd het gebruik van rubberkorrels, die in de meeste kunstgrasvelden zijn ingestrooid, ter discussie gesteld. In Nederland zijn er zo’n 2.000 van dit soort velden. Ook dertien Schiedamse kunstgrasvelden, die in gebruik zijn bij de voetbalverenigingen Hermes DVS, PPSC, KethelSpaland, Excelsior’20, SVV en HBSS zijn van dit type.

Op de speelveldjes in de verschillende wijken van Schiedam, het Cruyff Court en de twee Richard Krajicek Playgrounds, zijn deze rubberkorrels niet verwerkt.

Onderzoek

Een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt dat het gebruik van de velden veilig is. In de uitzending van Zembla werd dit onderzoek ter discussie gesteld.
De Europese Commissie heeft inmiddels opdracht gegeven tot een nieuw onderzoek naar de aanwezigheid van schadelijke stoffen in de rubberkorrels en de mogelijke effecten hiervan op de gezondheid. De resultaten van dit onderzoek worden verwacht rond februari 2017.

Duidelijkheid

De gemeente Schiedam vindt dat iedereen veilig moet kunnen sporten op de Schiedamse sportvelden en heeft daarom direct na de uitzending van Zembla contact opgenomen met de KNVB en de Vereniging Sport en Gemeenten, die gemeenten en sportverenigingen adviseert over kunstgrasvelden. Ook zij willen op zo kort mogelijke termijn meer duidelijkheid. Daarom hebben zij inmiddels een overleg gepland met het RIVM.

De gemeente volgt de ontwikkelingen met grote aandacht en heeft hierover inmiddels contact met de besturen van de Schiedamse sportverenigingen en andere gebruikers van de kunstgrasvelden.