Beste leden, ouders/verzorgers en bezoekers,

Hoewel we met zijn allen anders hadden gehoopt, blijken landelijk aangescherpte maatregelen nodig om het virus onder controle te krijgen, dat raakt ook onze vereniging. De noodzaak is helder en daarom schakelen we direct. Via dit bericht willen we jullie informeren over de handelswijze vanaf dinsdag 29 september.

De maatregelen betreffen de toegang tot het complex en zijn vrijwel vergelijkbaar met de situatie in het voorjaar. Dit betekent dat alleen trainers, (assistent)scheidsrechters en spelers (inclusief controlerende functionarissen) toegang hebben tot het complex en ook enkel op de momenten dat zij trainen/voetballen.

De regels op een rij:

 1. De kantine is dicht, er is geen toegang tot het gebouw, ook niet voor een drankje. Wil je dus wel wat drinken vergeet dan je eigen bidon niet.
 2. De huidige trainingsdagen en -tijden blijven van kracht
 3. Je bent welkom vanaf 10 minuten voor aanvang van de training. Kom omgekleed naar de training en loop gelijk door naar je veld. Let op, op trainingsavonden zijn de kleedkamers niet beschikbaar!
 4. Houd buiten het veld 1,5 meter afstand.
 5. Na de training ga je gelijk weer weg, blijf dus niet hangen.
 6. Kom zoveel mogelijk met de fiets en blijf niet hangen bij de fietsenrekken of op andere plaatsen net buiten het complex.
 7. Kom je toch met de auto, let dan goed op i.v.m. de drukte.
 8. Wij zorgen voor zo goed mogelijk toezicht bij de poort. Ook trainers op het veld houden een oogje in het zeil. Dit is voor ons plan noodzakelijk, indien dit niet zorgt voor voldoende zekerheid, dan is de kans aanwezig dat trainingen komen te vervallen.
 9. Ouders hebben helaas geen toegang tot het complex voorbij het hek. Pupillen zullen dus zonder ouders vanaf deze plekken naar de velden moeten. De trainers halen de jongste groepen op bij het hek en brengen ze na de training ook daar weer terug.
 10. Geef jongere kinderen eventueel een mobiel nummer op een papiertje in de zak mee: u bent als ouder niet op het complex, dan weet de trainer in voorkomende gevallen u te bereiken.
 11. Voor jeugd die traint: er is in geval van nood 1 toilet beschikbaar. Gebruik mag uitsluitend door één persoon tegelijk. Ga thuis nog even naar het toilet, want we willen het gebruik zo veel als mogelijk minimaliseren ook voor- en na de trainingen.
 12. Spelers halen geen trainingsspullen: dat doen de trainers/leiders zelf, zij houden hierbij de afstandsregels in acht en er is één persoon (!) tegelijk in het materiaalhok!

Tijdens wedstrijddagen geldt:

Het kleedkamergebruik volgens het protocol Verantwoord Sporten. Dit betekent:

 1. De jongste spelers tot en met JO11/MO11 hebben geen kleedkamer
 2. Spelers JO13/MO13 t/m JO19/MO19 hebben 1 kleedkamer tot hun beschikking per team.
 3. Senioren en hun tegenstanders over 2 kleedkamers per team beschikken.
 4. Een half uur voor aanvang van de wedstrijd worden de kleedkamers ter beschikking gesteld aan de teams.
 5. De kleedkamers moeten binnen een half uur na het einde van de wedstrijd schoon en leeg achtergelaten worden.

Daarnaast geldt dat ouders/begeleiders die hun kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijd brengen of tot de begeleiding behoren wel naar de wedstrijd mogen kijken. Zij dienen zich te registreren via de QR code bij het eerste hek. Ouders/begeleider van kinderen van het thuisspelende team mogen niet naar de wedstrijd kijken langs de lijn.

Trainers/leiders halen de jongste jeugd van de thuisspelende teams bij het hek op. Er wordt een vaste verzameltijd afgesproken waarop de kinderen bij het eerste hek in een keer worden opgehaald.

Tenslotte, dit kunnen wij niet genoeg benadrukken: de regels zijn helder en duidelijk. Hoewel toezicht wordt gehouden door trainers en andere functionarissen doen wij vooral een beroep op ouders en overige toeschouwers: blijf alsjeblieft buiten het terrein.

Samen zijn wij PPSC en samen zorgen we ervoor dat we kunnen blijven sporten.

Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Namens het bestuur van PPSC