Uitnodiging aan de leden van voetbalvereniging PPSC tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering welke online zal worden gehouden op maandag 13 december 2021 aanvang 19.30 uur.Aanmelden kan tot vrijdag 10 december via patriciavaneijk@hotmail.comStukken en inloggegevens krijgt u via de mail toegezonden na aanmelding. Agenda1. Opening door de voorzitter2. Ingekomen stukken3. Vaststelling van de agenda4. Vaststelling van de notulen vorige vergadering d.d. 11-12-20205. Bespreking jaarverslag 2020-2021– Algemeen-Wedstrijdsecretariaat-Jeugdcommissie-Zaalvoetbalcommissie6. Bespreking jaarverslag Penningmeester en jaarrekening 2020-20217. Bespreking Kascommissie 2020-20218. Bespreking voorstel tot goedkeuring jaarverslag Bestuur en Jaarrekening 2020-2021.(goedkeuring strekt het bestuur tot decharge over 2020-2021)9. Vaststelling begroting en contributies 2021-202210. Verkiezing Kascommissie 2021-202211. Rondvraag12. Sluiting