In navolging op het besluit om de bardiensten binnen PPSC verplicht te stellen, plannen wij volgende week een aantal inloopssesies, waarin wij als bestuur u graag nogmaals uiteenzetten waarom tot deze beslissing is gekomen.  Uiteraard heeft u als ouder de gelegenheid om met ons van gedachte te wisselen.

Op maandagavond 18 januari van 18:30-19:30 zullen wij de ouders van de E en F jeugd te woord staan.

Dinsdag 19 Januari van 19:00-20:00 de ouders van de B en C jeugd.

Woensdag 20 januari van 19:00-20:00 de ouders van de D, C1 en A jeugd.

Het bestuur.