Ongetwijfeld hebben jullie ervaren dat de club volop in beweging is. Er wordt een aantal slagen gemaakt om de club professioneler te besturen. Eén van deze slagen betreft de inning van de contributie. In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dat willen we graag verbeteren.

 

Daarom zal vanaf dit seizoen de inning worden uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht).

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet? ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van u heeft).

De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen.

Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL. Gespreid betalen kan alleen via automatische incasso. Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en u als clublid.

Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u vinden op https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html.

Tevens treft u onderstaand aan de tarieven voor de contributie voor het seizoen 2016-2017

smurfen €  40,00
Onder 9 (F jeugd) €  95,00
Onder 11 (E. jeugd) € 105,00
Onder 13 ( D. Jeugd) € 115,00
Onder 15 (C. Jeugd) € 130,00
Onder 17 (B. jeugd) € 135,00
Onder 19 (A. Jeugd) € 155,00
Senioren veld

Senioren Zaal

Combinatie Zaal/Veld

Rustend lid

€ 210,00

€ 170,00

€ 285,00

€  90,00

 

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met de penningmeester (penningmeester@ppsc.nl)

Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u graag naar de website www.clubcollect.com.

Het Bestuur.