Beste (ouders van) leden van PPSC

Deze week zullen de nieuwe facturen van de contributie worden verzonden. Net als de afgelopen jaren zal dit worden verzorgd door clubcollect.

De communicatie wordt verricht via mail, sms en brief.

Wij gaan hierbij uit van communicatie gegevens die door de leden zelf zijn verstrekt en in onze administratie staan. Indien u geen bericht tot betaling ontvangt betekent dit niet, dat u geen contributie dient te betalen. Wij verzoeken u dan een mail te sturen naar monique.bronwasser@gmail.com .

De contributie dient te worden voldaan voor 1 oktober 2019.

Indien gewenst kan er in 4 termijnen worden betaald. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Door clubcollect zullen er ook herinneringen/ aanmaningen worden gestuurd.

Indien u na de 2e herinnering nog niet heeft betaald, zullen er kosten in rekening worden gebracht.

Blijft u met betaling  in gebreke dan volgt er een speel- en trainingsverbod en zal de openstaande nota ook ter incasso uit handen worden gegeven.

Wij vertrouwen op uw medewerking

Namens het bestuur

Monique Bronwasser