Beste leden, trainers, ouders/verzorgers,


We mogen weer, maar wel beperkt en voorzichtig!
Zoals eerder al bekend gemaakt, kan de jeugd weer voorzichtig het veld op. Voor PPSC betekent dit dat we vanaf woensdag 29 april van start gaan met de jeugd. Voor de jeugd onder de 12 jaar geldt dat zij weer volledig kunnen trainen zoals zij gewend waren.

De jeugd van 12 – 18 jaar mag ook weer met de training starten. Voor deze leeftijdscategorie geldt dat anderhalve meter afstand bewaard moet blijven tijdens de oefeningen. De trainingen zullen hierop worden aangepast. Dit zal wel even wennen zijn maar is een noodzakelijke voorwaarde.
Wedstrijden of competitie worden niet opgestart, een onderling partijtje voor de jongste jeugd is wel toegestaan. Voor de jeugd tussen de 12 -18 jaar helaas niet omdat in die categorie anderhalve meter afstand gehouden moet worden.

Belangrijke zaken:
• Heeft u, uw kind of uw gezinsleden klachten, BLIJF THUIS! Totdat u minimaal 24 uur klachtenvrij bent.
• De kleedkamers zijn gesloten, dus thuis douchen!
• De kantine is eveneens gesloten!
• De trainingen mogen ook gevolgd worden door niet leden van PPSC.
• Breng en haal uw kind alleen als het niet zelfstandig naar het veld kan komen.
• Ouders mogen het terrein van PPSC niet betreden en dienen hun kind bij de poort aan de doorgaande weg door het Beatrix Park af te zetten. Trainers en leiders zullen zorg dragen dat uw kind voor en na de training onder begeleiding bij de poort van de ouders wordt overgenomen/weer aan u wordt overgedragen. Wij laten dit dus over een de trainers/leiders
• We doen een beroep op uw gezonde verstand, help ons om de anderhalve meter te eerbiedigen. Zoals bekend wordt hierop gecontroleerd door handhaving.

LET WEL: hoewel de jeugd jonger dan 12 jaar geen anderhalve meter afstand hoeft te houden, geldt dit voor ieder ander wel, dus ook voor de ouders! Wees verstandig en laat uw kind zoveel mogelijk zelfstandig naar het veld toegaan, is het daarvoor te jong, zet uw kind dan afbij de poort, blijf niet rondhangen rond het sportpark of daarbuiten. Eveneens adviseren wij om met de fiets te komen, de parkeerplaats is afgesloten en zal dit voorlopig ook blijven. Na afloop van de training zal uw kind bij de poort aan u worden overgedragen

Bovenstaande kan alleen werken als we met z’n allen alert zijn en meewerken met inachtneming van de regels zoals door de overheid afgegeven. Het is mogelijk dat de instructies de komende tijd nog aangepast worden. Houd daarom de website goed in de gaten.

Vanuit het bestuur zullen wij op naleving van de gestelde regels toe zien.
Wij zullen onze leden via de mail verder informeren en wensen iedereen in de leeftijdscategorie tot 18 jaar fijne trainingen toe.

Ook al is het met de nodige aanpassingen en inachtneming van de regels maar samen kunnen wij dit laten slagen!

Namens het bestuur v.v. PPSC

Met vriendelijke groet,

Andrew Quail
Secretaris