Groot onderhoud sportpark Thurlede

De gemeente Schiedam heeft woensdagavond 8 februari de voorzitters van alle sportverenigingen op Thurlede verteld dat op ons sportpark groot onderhoud uitgevoerd gaat worden. Hiermee is voor nu duidelijkheid gekomen in de discussie over de gebiedsontwikkeling
waarover wij als sportverenigingen in december 2015 bij de gemeenteraad ook ons zegje hebben gedaan.

De komende tijd gaan we samen met de gemeente uitwerken welk onderhoud noodzakelijk is. Dan gaat het over de sportvelden en gebouwen, maar ook over bijvoorbeeld bereikbaarheid en veiligheid.
Het streven is om voor de zomer duidelijkheid te hebben over welk groot onderhoud er dit jaar uitgevoerd zal gaan worden.

PPSC heeft inmiddels een commissie samengesteld, die dit onderwerp verder zal opppakken. De commissie zal de leden verder informeren over dit onderwerp.

Met vriendelijke groet,

Rick Bronwasser