De komende jaren laat de gemeente groot onderhoud uitvoeren op sportpark Thurlede. Doel is te zorgen voor voldoende sportvelden en kleedkamers, die voldoen aan de normen van de sportbonden. Daarnaast moeten de gebouwen hygiënisch en veilig zijn.

 

Voor de voetbalsport worden, uiterlijk in 2018, twee nieuwe kunstgrasvelden gerealiseerd;  de natuurgrasvelden worden, verspreid over meerdere jaren, gerenoveerd. In 2017 wordt een nieuw korfbal kunstgrasveld aangelegd. Inmiddels is één natuurgrasveld geschikt gemaakt voor de cricketsport. Met handbalvereniging DWS vindt nog overleg plaats over het uit te voeren onderhoud aan de sportvelden.

Welk onderhoud aan de gebouwen van de sportverenigingen uitgevoerd moet worden, wordt nog onderzocht.

In de afgelopen jaren is op sportpark Thurlede geen groot onderhoud uitgevoerd, vanwege een mogelijk besluit door de gemeente tot herontwikkeling van het gebied Thurlede (fase 3 Schiedam in Beweging). Inmiddels is duidelijk geworden dat in deze collegeperiode, die loopt tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, aan de gemeenteraad geen besluit wordt voorgelegd tot herontwikkeling van het gebied Thurlede. Het uitvoeren van noodzakelijk groot onderhoud is hierdoor nu aan de orde.