Vrijdag 29 maart jl bereikte ons het trieste bericht, dat Jan ‘t Hoen senior op 81 jarige leeftijd is overleden. Jan ‘t Hoen is van 1977 tot 1981 voorzitter van PPSC geweest en heeft in menig opzicht veel voor de vereniging betekend.

Wij wensen zijn partner Nely en kinderen Joke, Jan en Robert veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

namens het bestuur
Rick Bronwasser, voorzitter.