Zaterdag 30 mei 2020 bereikte ons het verdrietige bericht, dat ons erelid Lodi Kalden op 75 jarige leeftijd is overleden.

Lodi Kalden was afkomstig uit een echt PPSC geslacht. Zijn vader Karel Kalden en ooms Nelis en Piet Kalden waren PPSC’ers van het eerste uur. In 1957 mocht Lodi samen met zijn neef Loek op 12 jarige leeftijd voor het eerste gaan voetballen bij PPSC. Lodi, een begenadigd voetballen, schopte het als frêle linksbuiten tot het eerste elftal van PPSC en speelde in de jaren 1968 t/m 1970 zelfs voor het Nederlands Zaterdagelftal. Een unieke prestatie binnen het bestaan van PPSC. Op latere leeftijd speelde Lodi met zijn makkers van toen, nog jarenlang in een lager elftal bij PPSC.

Lodi heeft zich ook op bestuurlijk vlak verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. In diverse besturen was hij als penningsmeester een rots in de branding en een aanspreekpunt voor velen. Vanwege zijn vele verdiensten voor de club werd Lodi benoemd tot erelid van PPSC.

Op zijn75ste verjaardag, 4 januari 2020, huldigden wij Lodi met zijn 64 jarig lidmaatschap van PPSC.

Wij verliezen in Lodi een zeer aimabel mens, die altijd belangstellend en geïnteresseerd was en oog had voor de belangen van de mensen om zich heen.

Wij wensen zijn vrouw Marijke, zijn kinderen Yvette en Bjorn en de overige familie veel strekte toe in deze moeilijke tijd.

 

Rick Bronwasser

Namens bestuur PPSC