Geacht bestuur,

 

Op 14 oktober hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken rond het zogeheten rubbergranulaat, het materiaal dat voor een twaalftal kunstgrasvelden in Schiedam wordt gebruikt.

Inmiddels heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vastgesteld dat er veilig kan worden gesport op velden waar de rubberkorrels liggen. Dat betekent dat er ook in Schiedam gewoon op kan worden gesport. De gemeente Schiedam heeft hierover deze week overlegd met de direct betrokken sportverenigingen. Hierbij was ook de GGD aanwezig.

Overigens zal het kabinet, zo blijkt uit de officiële reactie van minister Schippers op het RIVM-onderzoek, zich in de Europese Unie blijven inzetten voor het verlagen van de wettelijke norm voor stoffen, de zogeheten pak’s, in rubbergranulaat. In Europees verband loopt een onderzoek naar de huidige en gewenste normen; de resultaten hiervan zijn uiterlijk december 2017 bekend. De gemeente Schiedam volgt de ontwikkelingen op de voet, zodat Schiedamse kunstgrasvelden blijven voldoen aan de geldende gezondheidsnormen. In de nu bekend gemaakte onderzoeksresultaten ziet de gemeente geen aanleiding in actie te komen.

Meer informatie over het RIVM-onderzoek, ook in de vorm van vragen & antwoorden, staat op www.rivm.nl. Het RIVM heeft een telefoonnummer opengesteld om vragen te beantwoorden over de resultaten van het onderzoek: 0800-0480.

In Schiedam liggen 12 kunstgrasvelden met de onderzochte rubberkorrels. Deze velden worden gebruikt door voetbalverenigingen Hermes DVS, PPSC, KethelSpaland, Excelsior’20, SVV en HBSS.
De speelveldjes, het Cruyff Court en de Krajicek Playgrounds zijn niet ingestrooid met deze korrels. De velden bij de korfbal- en hockeyvereniging zijn van een ander soort kunstgras; ze zijn ingestrooid met zand of worden besproeid met water.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die mailen naar contact@schiedam.nl.

Hoogachtend,

  

L. Trimp                                                                        

Teammanager Zorg, Welzijn en Sport

Gemeente Schiedam.