Recentelijk bereikte ons het trieste nieuws dat Riet Verloop op 81 jarige leeftijd is overleden.

Riet, getrouwd met Baan Verloop, was een gewaardeerd vrijwilligster binnen de vereniging.  Wij wensen Baan en de familie heel veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

Namens het bestuur.

Rick Bronwasser