Beste leden, ouders/verzorgers,

We hebben signalen ontvangen dat de ontwikkelingen rond het Coronavirus leiden tot vragen binnen PPSC. Graag informeren we jullie over de stand van zaken en de wijze waarop PPSC dit aanpakt. Naar aanleiding van deze signalen is besloten pro-actiever informatie te verspreiden.

Uitgangspunt in de aanpak van PPSC, zoals voor alle sportverenigingen, dat de lijn en adviezen van het RIVM, Knvb en gemeente worden gevolgd. Dit geldt dus ook voor het nemen van maatregelen of preventieve acties.

We monitoren de ontwikkelingen continu en zullen communiceren als er veranderingen zijn die tot andere acties leiden. Vooralsnog is dit niet het geval. Alle informatie, verwijzingen en veel gestelde vragen zijn te vinden op https://www.schiedam.nl/nieuws/informatie-over-het-coronavirus

Wij vertrouwen erop u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben.

Namens het bestuur v.v. PPSC

Met vriendelijke groet,

Andrew Quail
Secretaris