Geachte heer, mevrouw,

Vorige week hebben wij u geïnformeerd over de kunstgrasvelden in Schiedam nadat tv-programma Zembla in haar uitzending aandacht besteedde aan de veiligheid van deze velden. Het was een uitzending die de nodige vragen opriep.

Inventarisatie van kunstgrasvelden

In Schiedam liggen 12 kunstgrasvelden met de rubberkorrels waar over gesproken werd in het tv-programma. In onze eerdere e-mail hadden we het over 13 velden maar na verder onderzoek blijkt het om 12 velden te gaan. Deze velden worden gebruikt door voetbalverenigingen Hermes DVS, PPSC, KethelSpaland, Excelsior’20, SVV en HBSS.  De speelveldjes, het Cruyff Court en de Krajicek Playgrounds zijn niet ingestrooid met deze korrels. De velden bij de korfbal- en hockeyvereniging zijn van een andere soort kunstgras. Deze velden zijn ingestrooid met zand of worden besproeid met water.

Overleg afgelopen maandag

Op maandag 10 oktober heeft een overleg plaatsgevonden waarbij het RIVM, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), verschillende sportbonden waaronder de KNVB en ook vertegenwoordigers uit de kunstgrasbranche aanwezig waren. Op basis van de uitkomst van dit overleg is het eerder gegeven advies van het RIVM niet veranderd. Als gemeente moeten we erop kunnen vertrouwen dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, ons juist adviseert. Het RIVM stelt dat de kunstgrasvelden veilig kunnen worden gebruikt. De KNVB, de Vereniging Sport en Gemeenten en de GGD sluiten zich daarbij aan. Toch kunnen we er niet omheen dat de uitzending van Zembla twijfel oproept. Daarom heeft het college vorige week al uitgesproken dat een nieuw, landelijk onderzoek snel een einde moet maken aan de onduidelijkheid.

 

Nieuwe onderzoeken

Het RIVM gaat, in opdracht van het ministerie van VWS, twee nieuwe onderzoeken starten.

  1. Alle rubber ingestrooide kunstgrasvelden worden in kaart gebracht. In een representatieve steekproef wordt het gehalte van verschillende stoffen in het rubbergranulaat nader bepaald.
  2. Er wordt een literatuuronderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat.

De resultaten van deze onderzoeken worden nog dit jaar verwacht.

De uitkomsten van het reeds gestarte onderzoek vanuit de Europese Commissie door European Chemical Agency (ECHA) naar de risico’s van rubbergranulaat worden begin 2017 verwacht.

Meer informatie

Op de websites van het RIVM en de KNVB staan inmiddels meer veelgestelde vragen en antwoorden. Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen, neem dan gerust contact op met de gemeente.

Tot slot

Ondanks de vragen die er leven, zijn er geen Schiedamse clubs die bij de KNVB hebben gemeld niet te willen spelen. In onze contacten met verenigingen hebben we ook weinig onrust waargenomen. Wij vinden het een compliment waard dat verenigingen zo beheerst reageren.

In de tussentijd zitten wij natuurlijk niet stil. We volgen de ontwikkelingen en we houden een vinger aan de pols.

We houden contact met de overkoepelende organisaties die zich met dit onderwerp bezighouden. Daarnaast bereiden wij ons voor op de uitkomsten van het onderzoek. We bekijken wat verschillende uitkomsten voor Schiedam kunnen betekenen, zowel technisch als financieel. Zodat we, als dat nodig is, direct kunnen handelen op het moment dat het RIVM de resultaten van het onderzoek bekendmaakt. Dat is naar verwachting nog voor het eind van dit jaar.

Hoogachtend,

Trimp

Teammanager Zorg, Welzijn en Sport

Gemeente Schiedam.