Wij zijn op zoek naar een persoon die ervaring heeft in het (amateur)voetbal, bij voorkeur in de jeugd.

Je vindt het leuk om samen te werken met de vele verschillende personen en onderdelen van onze vereniging. En daarnaast ben je in staat om zuivere afwegingen te maken tussen de belangen van verschillende teams.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Je werkt volgens het jeugdvoetbalbeleidsplan van PPSC en draagt dat ook actief uit;
  • Je ziet toe op de uitvoering van het jeugdbeleidsplan en draagt voorstellen aan ter verbetering van dit plan;
  • Je bent actief betrokken v.w.b. indelingen per team / lichting en zorgt dat concepten tijdig gereed zijn;
  • Je hebt zitting in de maandelijkse vergaderingen van Voetbalzaken Jeugd;
  • Je creëert samenhang in de werkwijze van de verschillende lichtingen;
  • Je werft, coacht en evalueert kader, bezoekt hiervoor trainingen en wedstrijden;
  • Je bent een klankbord voor de trainers/leiders omtrent voetbalzaken;
  • Je draagt zorg voor een duidelijke communicatie bij de doorstroming van jeugdleden naar een hogere leeftijdsgroep;
  • Je mede organiseert scholingsactiviteiten voor trainers/leiders en stimuleert deze tot het volgen van opleidingen/cursussen;
  • Je bent actief in gesprek met de verschillende leeftijdscoördinatoren

 

Heb je interesse en pas je in het profiel? Stuur dan een e-mail naar jeugdvoorzitter.ppsc@gmail.com