Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van PPSC is Wim Meijboom benoemd tot erelid van de vereniging. Hij kreeg de oorkonde uit handen van voorzitter Rick Bronwasser en secretaris Andrew Quail.
Wim heeft zich door de jaren heen op verschillende manieren actief ingezet voor de vereniging en heeft veel verschillende functies bekleed onder andere elftalleider bij de jeugd, oprichter meisjes voetbal, algemeen voorzitter van de club en actief beoefenaar van de voetbalsport. Ook heeft Wim de afgelopen jaren een actieve rol gespeeld in het stimuleren van de ouderen activiteiten binnen de vereniging, met veel succes.
Tot op de dag van vandaag heeft Wim een actieve rol binnen de vereniging en wij hopen dat hij nog lang zijn enthousiasme en gedrevenheid binnen PPSC zal uiten. Met de benoeming komt Wim in een illuster rijtje van ereleden van PPSC terecht.